Polityka prywatności i plików cookies 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

I.         Informacje ogólne


1.         Dane osobowe są zbierane i przetwarzane za pośrednictwem serwisów www.educatis.edu.pl, www.educatis.com.pl, www.akademiapsychologiisportu.pl [Serwis Internetowy], tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług, świadczeni tych usług (o charakterze edukacyjnym) oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,
 • w sprawach w związanych z wykonaniem zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administrowania danymi klientów,
 • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,
 • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.


2.         Zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu dotyczących plików cookies i analogicznych technologii typu local storage, Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • Imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (o ile podany)
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu.


3.         Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka: EDUCATIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3 [Administrator].


 1. Ochrona prywatności

1.         Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Serwisu Internetowego, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000), a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 344 z późniejszymi zmianami), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.


2.         Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi, co do zasady, zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania za pomocą jednego z formularzy umieszczonych na Serwisach Internetowych. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@educatis.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) bądź w zakresie niezbędnym do wykonaniem zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


3.         Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.


4.         Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@educatis.com.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.


5.         Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.


6.         Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

7.         Serwis Internetowy nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających Serwis Internetowy, takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis (w tym newsletter’a) bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.


8.         Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników, w tym odbiorców danych (tzw. klauzula informacyjna), przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej Serwisu Internetowego, w zakładce „Polityka Prywatności”.


 1. Polityka Plików Cookies


1.         Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.         Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.         Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.         Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.         W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.         W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

7.         W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.         Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony.

9.         Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.