AKADEMIA PSYCHOLOGII SPORTU

pod patronatem Fundacji Sportu Pozytywnego

co zawiera się

W PROGRAMIE AKADEMII

215 GODZIN ZAJĘĆ

z praktykami psychologii sportu (otrzymasz dla siebie materiały audio+video)

WARSZTATY

praktyczne warsztaty pozwalają nauczyć się konkretnych metod i narzędzi.

SPOTKANIA

warsztaty inspirujące do praktycznego działania na rynku psychologii sportu

WSPÓŁPRACA

z klubami sportowymi (możliwość odbycia stażu, nabrania doświadczeń)

zaplanowane

BLOKI TEMATYCZNE

BLOK 1

OKRES PRZYGOTOWAWCZY

Psychologia Sportu i Sport Pozytywny w światowej czołówce:
Przegląd Psychologii Sportu na światowym poziomie
Sport Pozytywny – filozofia działania
Refleksyjna praktyka – klucz do Twojego sukcesu

BLOK 2

PRAKTYCZNE KOMPETENCJE

Praktyczna Psychologia Sportu – skuteczny wpływ:
Praktyka – modele filozofii pracy
Tworzenie własnych modeli treningu mentalnego
Projekt samodoskonalący – zastosowanie nabytych umiejętności

BLOK 3 i 4

TRENING MENTALNY

Trening mentalny – Jak zacząć, kontynuować i uwieńczyć? M.in.:
Cele wynikowe, zadaniowe i mistrzowskie
Dialog wewnętrzny (np. jak tworzyć lepkie hasła)
Koncentracja, pewność siebie oraz kontrola emocji

BLOK 5

ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE

Dzieci, młodzież. Drużyny sportowe i współpraca interdyscyplinarna:
Współpraca z drużynami
Psychologia rozwojowa
Efektywna współpraca z trenerami, rodzicami, związkami sportowymi i klubami sportowymi

A DODATKOWO

NASI SŁUCHACZE

akademia-element

będą mogli spotkać się z pasjonatami sportu i pogłębić zrozumienie działań i współpracy różnych specjalistów zaangażowanych w życie i rozwój sportowca.

akademia-element

mogą liczyć, że dany temat (np. wyznaczanie celów) będzie przedstawiony także z ich perspektywy. Przykładowo trenerzy i rodzice dowiedzą się, jak mogą skorzystać z pozyskiwanej wiedzy – nie będą musieli ograniczać się doperspektywy psychologa sportu. Będziemy zatem stosować”wyrównywanie tematyczne”.

akademia-element

będą mogli koncentrować się na własnym rozwoju – pomożemy im odkrywać ich mocne strony i rezerwy poprzez tzw. „Projekt Samodoskonalący”.

akademia-element

będą uczyć się poprzez zróżnicowane formy pracy: wykłady, seminaria, warsztaty, ćwiczenia, grupy dyskusyjne oraz studium przypadku.

akademia-element

na zakończenie każdego bloku studenci będą mieli możliwość sprawdzenia stanu swojej dotychczasowej wiedzy biorąc udział w projektach praktycznych pod okiem mentorów.