Trening mentalny: mowa wewnętrzna

program on-line MOCNY START

trening mentalny

MOWA WEWNĘTRZNA

Głównym celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i narzędzi związanych z mową wewnętrzną, wykorzystywanych w pracy psychologa sportu. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

akademia-element

komunikacja interpersonalna vs intrapersonalna;

akademia-element

rodzaje mowy wewnętrznej;

akademia-element

związek mowy wewnętrznej z zachowaniem;

akademia-element

sposoby pracy z mową wewnętrzną zawodników;

akademia-element

mowa wewnętrzna w sporcie – kontrola czy akceptacja?

Uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania wybranych narzędzi oraz zaplanowania sposobu, w jaki mogą wdrożyć je w swoją praktykę.

kim JEST

PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Ania Ussorowska


   dr Anna Ussorowska
 

psycholog sportu,  doktor nauk społecznych,  mgr psychologii (Uniwersytet Gdański), mgr wychowania fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku). 

Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii sportu.

Specjalizuje się w pracy z drużynami sportowymi. Psycholog Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet (2019 – 2021) i Reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet (obecnie). Od 2018 r. pracuje w projektach Polskiego Związku Piłki Nożnej (m.in., Talent Pro, ZAMO, LAMO).

Do 25 r.ż. grała zawodowo w koszykówkę. Od 2018 związana jest ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Gdańsku.

Prowadzi badania dotyczące klinicznych aspektów funkcjonowania w sporcie. Jej rozprawa doktorska dotyczyła zespołu wypalenia wśród młodych zawodników.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Członek European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Fundacji Sportu Pozytywnego.