Trening mentalny: wyznaczanie celów

program on-line MOCNY START

trening mentalny

WYZNACZANIE CELÓW

Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych metod wyznaczania celów wykorzystywanych w pracy psychologa sportu. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:  

akademia-element
umiejętność wyznaczania celów jako fundament treningu sportowego;
akademia-element

podstawowe definicje celów;

akademia-element

funkcja i rodzaje celów;

akademia-element

wybrane metody wyznaczania celów;

akademia-element

cele wynikowe i zadaniowe w praktyce psychologa;

akademia-element

wyznaczanie celów, a podążanie za wartościami;

akademia-element

sposoby określania wartości w pracy ze sportowcami;

akademia-element

praktyczne zastosowanie pracy z wartościami.

Uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania wybranych narzędzi oraz zaplanowania sposobu, w jaki mogą wdrożyć je w swoją praktykę.

kim JEST

PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Ania Ussorowska


   dr Anna Ussorowska
 

psycholog sportu,  doktor nauk społecznych,  mgr psychologii (Uniwersytet Gdański), mgr wychowania fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku). 

Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii sportu.

Specjalizuje się w pracy z drużynami sportowymi. Psycholog Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet (2019 – 2021) i Reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet (obecnie). Od 2018 r. pracuje w projektach Polskiego Związku Piłki Nożnej (m.in., Talent Pro, ZAMO, LAMO).

Do 25 r.ż. grała zawodowo w koszykówkę. Od 2018 związana jest ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Gdańsku.

Prowadzi badania dotyczące klinicznych aspektów funkcjonowania w sporcie. Jej rozprawa doktorska dotyczyła zespołu wypalenia wśród młodych zawodników.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Członek European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Fundacji Sportu Pozytywnego.