Wprowadzenie do psychologii społecznej w sporcie

program on-line MOCNY START

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE DO

PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W SPORCIE

akademia-element

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi aspektami społecznymi, które wpływają na jakość rozwoju i rywalizacji sportowej w sporcie dzieci i młodzieży, jak również w sporcie profesjonalnym

akademia-element

Czynniki związane m.in. z rolą rodziców oraz trenera zostaną przedstawione poprzez najważniejsze teorie psychologiczne i praktyczne ćwiczenia.

akademia-element

Na zajęciach omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: spójność grupowa, relacja trener-zawodnik, orientacja na sukces, oraz wpływ społeczny.

kim JEST

PROWADZĄCA ZAJĘCIA


   Aleksandra Krukowska-Burke
 

Wykładowca akademickI i badacz naukowy w dziedzinie psychologii i psychologii sportu. Współtwórca programu „Mocny Start” w Akademii Psychologii Sportu, twórca programu studiów licencjackich z psychologii sportu oraz licznych zajęć z zakresu psychologii sportu i psychologii społecznej. Jako Performance Sport Mentor wspierała zawodników, którzy łączyli sport profesjonalny z karierą studencką w Wielkiej Brytanii, a także współpracowała z młodymi trenerami sportów drużynowych i indywidualnych.

W swoich badaniach koncentruje się na tematyce inspirującego stylu przywództwa, relacji trener-zawodnik, oraz wychowawczej roli sportu.

Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) oraz Brytyjskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie i Aktywności Fizycznej (British Association of Sport and Exercise Sciences).

Autorka oraz współautorka licznych rozdziałów (np. w „Psychologia Osiągnięć dla twórców filmowych”, „Poradnik Pozytywnego Trenera – model i7W w sporcie”) oraz publikacji naukowych (np. w  Polish Journal of Applied Psychology, Studies in Sport Humanities).