Wprowadzenie do psychologii sportu

program on-line MOCNY START

podczas

ZAJĘĆ WPROWADZAJĄCYCH DO PSYCHOLOGII SPORTU

akademia-element

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu podstawowych pojęć używanych w psychologii sportu, takich jak: osobowość, motywacja i potrzeby, oraz stres, lęk, niepokój. 

akademia-element

Na zajęciach zostaną również poruszone kwestie dotyczące zadań pracy psychologa sportu, etyki pracy w sporcie, jak również filozofii pracy.

kim JEST

PROWADZĄCA ZAJĘCIA


   Aleksandra Krukowska-Burke
 

Wykładowca akademickI i badacz naukowy w dziedzinie psychologii i psychologii sportu. Współtwórca programu „Mocny Start” w Akademii Psychologii Sportu, twórca programu studiów licencjackich z psychologii sportu oraz licznych zajęć z zakresu psychologii sportu i psychologii społecznej. Jako Performance Sport Mentor wspierała zawodników, którzy łączyli sport profesjonalny z karierą studencką w Wielkiej Brytanii, a także współpracowała z młodymi trenerami sportów drużynowych i indywidualnych.

W swoich badaniach koncentruje się na tematyce inspirującego stylu przywództwa, relacji trener-zawodnik, oraz wychowawczej roli sportu.

Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) oraz Brytyjskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie i Aktywności Fizycznej (British Association of Sport and Exercise Sciences).

Autorka oraz współautorka licznych rozdziałów (np. w „Psychologia Osiągnięć dla twórców filmowych”, „Poradnik Pozytywnego Trenera – model i7W w sporcie”) oraz publikacji naukowych (np. w  Polish Journal of Applied Psychology, Studies in Sport Humanities).