AKADEMIA PSYCHOLOGII SPORTU

pod patronatem Fundacji Sportu Pozytywnego

co zawiera się

W PROGRAMIE AKADEMII

215 GODZIN ZAJĘĆ

z praktykami psychologii sportu (otrzymasz dla siebie materiały audio+video)

WARSZTATY

praktyczne warsztaty pozwalają nauczyć się konkretnych metod i narzędzi.

SPOTKANIA

warsztaty inspirujące do praktycznego działania na rynku psychologii sportu

WSPÓŁPRACA

z klubami sportowymi (możliwość odbycia stażu, nabrania doświadczeń)

Sprawdź, czego dowiesz się na poszczególnych zjazdach

Zastanawiasz się, czy Akademia Psychologii Sportu to program, który pomoże Ci działać w obszarze psychologii sportu?

Nasz program jest kompleksowy i pomoże Ci zdobyć niezbędne umiejętności, aby zacząć działać na rynku.

zjazd 1

Nauczysz się budować kontakt z zawodnikiem indywidualnym (poznasz pierwsze kroki, które pomogą Ci rozpocząć pracę).

Dowiesz się jak budować relację z grupami i drużynami (poznasz zasady współpracy z drużynami sportowymi, sztabami szkoleniowymi, rodzicami i trenerami).

Dowiesz się jak przygotować i przeprowadzić warsztaty dla rodziców sportowych (otrzymasz gotowy konspekt warsztatów „10 Zasad Wspierającego Rodzica w sporcie”).

Nauczysz się badać potrzeby zawodników, trenerów i rodziców, aby na ich podstawie we właściwy sposób określać cele do współpracy.

Poznasz zasady tworzenia kontraktu do pracy zawodnikami, drużynami oraz rodzicami.

zjazd 2

Przygotujesz założenia do własnego warsztatu pracy (określisz filozofię swojej pracy).

 Zobaczysz, jak wywiad psychologiczny przeprowadzają doświadczeni psychologowie sportu oraz zbudujesz własny zestaw pytań, który pomoże Ci przeprowadzić wywiad psychologiczny.

Stworzysz konspekt sesji indywidualnej (dowiesz się jak przeprowadzić sesję od pierwszej do ostatniej minuty – on-line i stacjonarnie).

Stworzysz konspekt własnych warsztatów (dowiesz się jak przeprowadzić warsztaty od pierwszej do ostatniej minuty – on-line i stacjonarnie).

Poznasz standardy etyczne współpracy z zawodnikami, trenerami, związkami sportowymi oraz rodzicami.

zjazd 3

Przeprowadzisz mini-sesję z klientem (zawodnik, rodzic, trener), a następnie omówisz hipotezy tej sesji z doświadczonym psychologiem sportu oraz grupą.

Dowiesz się, jakie są modele współpracy w sporcie i poznasz Model Treningu Mentalnego 5C.

Nauczysz się stawiać hipotezy (zgodnie z wybranym modelem), dobierzesz do nich właściwy rodzaj interwencji i przygotujesz plan działania.

Dowiesz się, w jaki sposób oceniać skuteczność przeprowadzonej interwencji.

Przeanalizujesz szereg przykładowych interwencji (case study).

zjazd 4

Poznasz kluczowe założenia psychologii rozwojowej (praca z dziećmi i młodzieżą w sporcie).

Poznasz najważniejsze etapy rozwojowe w sporcie (pod względem rozwojowym, motorycznym i psychologicznym).

Nauczysz się dobierać metody i techniki do wieku rozwojowego oraz związanych z nim wyzwań.

Poznasz zasady współpracy z rodzicami sportowymi.

Nauczysz się różnych form współpracy z rodzicem sportowym (indywidualne sesje, warsztaty, webinary).

zjazd 5

Poznasz założenia Modelu Treningu Mentalnego 5C – nauczysz się narzędzi (3-4 narzędzia do każdej umiejętności) oraz dowiesz się jak wykorzystać je w praktyce (część 1/3)

✦ Zaangażowanie – m.in. budowanie celów
✦ Komunikacja – m.in. budowanie dialogu wewnętrznego
✦ Koncentracja
✦ Kontrola emocji
✦ Pewność siebie

Poznasz i nauczysz się wykorzystywać w praktyce Koło Doskonałości Orlicka (praca z umiejętnościami)

zjazd 6

Poznasz założenia Modelu Treningu Mentalnego 5C – nauczysz się narzędzi (3-4 narzędzia do każdej umiejętności) oraz dowiesz się jak wykorzystać je w praktyce (część 2/3)

✦ Zaangażowanie – budowanie celów
✦ Komunikacja 
✦ Koncentracja
✦ Kontrola emocji
✦ Pewność siebie

Nauczysz się tworzyć indywidualny profil umiejętności psychologicznych klienta

Dowiesz się jak pracować nad własnym profilem relacji z klientem.

Nauczysz się sposobów monitorowania postępów w pracy z klientem (określisz wskaźniki sukcesu oraz kamienie milowe).

Przeanalizujesz szereg przykładowych interwencji (case study).

zjazd 7

Poznasz założenia Modelu Treningu Mentalnego 5C – nauczysz się narzędzi (3-4 narzędzia do każdej umiejętności) oraz dowiesz się jak wykorzystać je w praktyce (część 2/3)

✦ Zaangażowanie – budowanie celów
✦ Komunikacja 
✦ Koncentracja
✦ Kontrola emocji
✦ Pewność siebie

Udoskonalisz swój warsztat pracy (refleksja i samodoskonalenie).

Stworzysz plan własnego wzrostu zawodowego.

Przeanalizujesz przykłady współpracy z drużynami sportowymi (case study).

Przeanalizujesz szereg przykładowych interwencji (case study).

zjazd 8

Zaprezentujesz swój Projekt Roczny (forma konferencyjna)

Poznasz Projekty Roczne innych osób.

Spotkasz się z Mistrzem Sportu.

Poznasz gościa specjalnego Akademii Psychologii Sportu.

Dowiesz się, jak Akademia Psychologii Sportu może pomóc Ci w dalszym rozwoju.

A DODATKOWO

NASI SŁUCHACZE

akademia-element

Otrzymują dostęp do Superwizji Koleżeńskiej – analiza przypadków uczestników programu (zjazdy 2-7)

akademia-element

Przeprowadzą swój własny Projekt Roczny, w którym będzie Cię wspierał prof. Artur Poczwardowski (Uniwersytet  Denver, USA)  (zjazdy 2-7)

akademia-element

Uczestniczą w Projekcie Rozwojowym – zmiana osobista (zjazdy 1-8)

akademia-element

Uczestniczyć w Projekcie Biznesowym – jak wejść na rynek pracy (zjazdy 1-8)

akademia-element

Odbędą staż w klubie RK Athletics