PROGRAM on-line MOCNY START

przedmioty i zajęcia

Stosowana psychologia sportu

Hasłem przewodnim zajęć będzie poszukiwanie odpowiedzi: „jak” stosować praktyczną psychologię sportu.

Projekt Samodoskonalący

Uczestnicy dowiedzą się jak dbać o swoje dobre czucie się w obliczu zmian, które zachodzą w obszarze życia zawodowego i osobistego. Dodatkowo jak zarządzać obiema sferami, aby działać autentycznie, w zgodzie ze sobą i spójnie.

Trening mentalny: mowa wewnętrzna

Głównym celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i narzędzi związanych z mową wewnętrzną, wykorzystywanych w pracy psychologa sportu.

Trening mentalny: wyznaczanie celów

Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych metod wyznaczania celów wykorzystywanych w pracy psychologa sportu. 

Trening mentalny: nastawienie i zaangażowanie

Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych metod wyznaczania celów wykorzystywanych w pracy psychologa sportu. 

Trening mentalny: relaksacja i zarządzanie emocjami

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie podstawowych technik relaksacji/regulacji stanu wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego potrzebnych w pracy psychologa sportu. 

Współpraca z drużyną sportową

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi, jak i praktycznymi podstawami funkcjonowania  drużyny sportowej.

Wprowadzenie do psychologii sportu

Głównym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z założeniami Psychologii i Psychologii Sportu.

 

Wprowadzenie do treningu mentalnego

Głównym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z założeniami Psychologii i Psychologii Sportu.

 

Komunikacja

Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w sporcie. Zajęcia będą skupione wokół praktycznych aspektów komunikacji.

Wprowadzenie do psychologii społecznej w sporcie

Zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczestnikom sposobów na efektywne określenie potrzeb sportowego klienta.

Wprowadzenie do psychologii sportu

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu podstawowych pojęć używanych w psychologii sportu, takich jak: osobowość, motywacja i potrzeby, oraz stres, lęk, niepokój. 

Specjalistyczne zagadnienia w psychologii wykonania

Poruszone zostaną aspekty dotyczące m.in. oddziaływań psychologa wykonania w różnych obszarach osiągnięć czy transferu wiedzy z psychologii sportu do świata sztuki.

Koncentracja i rutyny startowe

Poruszone zostaną aspekty dotyczące m.in. budowania rutyn startowych, wykorzystania technik uważnościowych.

Trening wyobrażeniowy

Poruszone zostaną aspekty dotyczące m.in. korzyści stosowania treningu wyobrażeniowego w sporcie, tworzenia skryptów wyobrażeniowych, określania optymalnego stanu funkcjonowania startowego zawodnika i trenera.

Warsztat zawodowy - doświadczenie życiowe a psychologia sportu i sport pozytywny

Celem zajęć jest aktywne zaangażowanie grupy współuczestników (z wiodącą rolą prowadzącego kurs) w dyskusje, ćwiczenia warsztatowe oraz pracę własną, by uruchomić swoje dotychczasowe doświadczenie życiowe i zawodowe,

Refleksyjna praktyka

Celem zajęć jest tematyka refleksyjności oraz zaaktywizowanie i udoskonalenie refleksyjnego podejścia praktycznego w swojej konkretnej roli w sporcie (np., czy to trener, nauczyciel wf, psycholog sportu, czy też jako rodzic).

Filozofia sportu pozytywnego

Celem zajęć jest nakreślenie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z ideą sportu pozytywnego. Zajęcia obejmują tematykę nowatorsko wyłonionego w Polsce i Ameryce Północnej ruchem sportu pozytywnego.

Modele pracy w psychologii sportu

Celem warsztatu jest wspólna praca z uczestnikami nad opracowaniem indywidualnego (własnego) modelu pracy w zawodzie psychologa sportu w zależności od potrzeb zawodnika, drużyny, czy klubu.

Współpraca z trenerem

Celem zajęć jest m.in. poznanie narzędzi psychologicznych, które mogą stosować trenerzy w swoim warsztacie pracy.

Współpraca z rodzicem dziecka sportowego

Podczas zajęć m.in. zastanowimy się, jak rodzic powinien wspierać zawodnika na drodze ku mądrej dorosłości w sporcie i życiu prywatnym oraz przeanalizujemy najbardziej destrukcyjne działania rodziców zawodników i ich wpływ na funkcjonowanie młodego sportowca.

Praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek: moduł I

Jak zbudować markę psychologa w sieci?

Praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek: moduł II

Jak znaleźć grupę docelową?

Praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek: moduł III

Przygotowanie ofert i sprzedaż. Podstawy przedsiębiorczości.

Praktyczne podstawy teorii sportu pozytywnego

Na zajęciach dowiesz się m.in. jak trenerzy analizują proces treningowy na podstawie skuteczności wynikowej oraz jak rozpoznawać reakcje psychofizyczne zawodników w sytuacjach przeciążenia fizycznego lub stresu oraz jak zastosować właściwą pomoc.

Studium przypadku nr 1

Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności praktycznych słuchaczy, poprzez pracę na konkretnym studium przypadku.

Studium przypadku nr 2

Podczas zajęć Studia Przypadków omówimy dobre praktyki rozpoczynania współpracy w sporcie wyczynowym i młodzieżowym.

Studium przypadku nr 3

Zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczestnikom sposobów na efektywne określenie potrzeb sportowego klienta.

Studium przypadku nr 4

Podczas zajęć poruszone zostaną aspekty dotyczące m.in. współpracy z zawodnikiem w kontuzji czy wykorzystania metody „małych kroków”.

Studium przypadku nr 5

Celem zajęć jest doskonalenie analizy konkretnych psychologicznych przypadków w sporcie w kierunku rozwiazywania problemów i budowania zasobów (na poziomie indywidualnym, grupowym i systemowym).

Projekt końcowy

Celem zajęć jest uwieńczenie programu studiów włączając prace własną, swoje zainteresowania oraz rolę pełnioną w sporcie.